Обрати сторінку

Кадровий потенціал

Склад проектних груп освітніх програм

перший (бакалаврський) рівень

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОП Документознавство та інформаційна діяльність

Щербіна Ольга Сергіївна

к.е.н., доцент

гарант

052 Політологія

ОП Прикладна політологія та політичні технології

Неприцька Тетяна Іванівна

к. політ.н., доцент

гарант

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

 

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

 

061 Журналістика 

ОП Журналістика

111 Математика 

ОП Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних

113 Прикладна математика

ОП Прикладна математика

Баєв Артем Вікторович

к.ф.-м.н., доцент

122 Комп’ютерні науки

ОП Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

ОП Кібербезпека


 

Склад проектних груп освітніх програм

другий (магістерський) рівень

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОП Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Анісімова Ольга Миколаївна

д.е.н., професор

гарант

052 Політологія

ОП Політичне консультування у сфері публічної політики

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

гарант

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

Неприцька Тетяна Іванівна

к. політ.н., доцент

061 Журналістика 

ОП Політична журналістика

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ОП Технології інтернету речей

Ніколюк Петро Карпович

д.ф.-м.н., професор

гарант

113 Прикладна математика

ОП Прикладна математика

Антонов Юрій Сергійович

к.ф.-м.н., доцент

гарант

Шевченко Володимир Павлович

д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, Герой України

Крикун Іван Григорович

к.ф.-м..н., доцент

122 Комп’ютерні науки

ОП Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)

281 Публічне управління та адміністрування

ОП Публічна політика та адміністрування

Чальцева Олена Михайлівна

д. політ. н., доцент

гарант

Ягунов Дмитро Вікторович

к. наук з держ. упр., доцент


 

Склад проектних груп освітніх програм

третій (освітньо-науковий) рівень

052 Політологія

ОП Політологія

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

гарант

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

доктор габілітований суспільник наук, професор

111 Математика 

ОП Математика