Обрати сторінку

Наукові теми

Кафедра політології та державного управління

Наукова тема:

 «Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі ХХІ століття»

  • Номер держреєстрації: Шифр 2-1/12.0-44, державний реєстраційний № 0117U 003536_ 27.06.2017 р.
  • Терміни виконання: 07.2017 – 01.07.2022
  • Тип НДР: ініціативна
  • Керівник теми: д.політ.н., проф. М. В. Примуш
  • Відповідальний теми: зав.каф.політології та державного управління д.політ.н., доц. О. М. Чальцева

Наукова тема комплексно розглядає суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Досліджується інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснюється аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні.

В рамках наукової теми колективом кафедри було підготовлено:

  1. Тематичний номер журналу “Політичне життя” №3 (2018)

У даному журналі тематика поданих статей відповідає актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення наукових статей спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Більш детально із номером журналу можна ознайомитись, перейшовши за посиланням:

Окрім того, проміжні результати досліджень в рамках наукової теми публікуються у кожному номері журналу «Політичне життя»

2. Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи» (2019)

16 травня 2019 року  у Донецькому Національному Університеті імені Василя Стуса стартувала Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи». У даній конференції взяли участь й професорсько-викладацький колектив кафедри політології та державного управління. До Стусівського університету завітали відомі науковці та фахівці-практики з п’яти країн світу, зокрема Польщі, Румунії, Італії, Словаччини та Угорщини з метою обговорення нагальних проблем розвитку соціально-гуманітарних наук у сучасному світі, а також актуальних аспектів відтворення кадрового потенціалу соціально-поведінкових наук у навчальному процесі у вищій школі.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/855731238139118/?d=n

3. Колективна монографія «Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та України», яка становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, здобувачів освіти та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні.

Відпов.ред: М.В.Примуш

  • Авторський колектив: Примуш М. В., д. політ. н., проф.; Нагорняк Т. Л., д. політ. н., проф.; Польовий М. А., д. політ. н., проф.; Чальцева О. М., д. політ. н., доц.; Мацишина І. В., д. політ. н., доц.; Окуньовська Ю. В., к.політ. н.; Кокорський В. Ф., к. і. н., доц.; Пачос Ю. В., к. і. н., доц.; Бондаренко С. В., к. політ. н., доц.; Кіпень В. П., к. філос. н., доц.; Скопова О. І., к. і. н.; Материнська О. А., к. е. н.