Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра інформаційних технологій

Акредитація

Освітньо-професійна програма: Кібербезпека

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін