Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра інформаційних технологій

Акредитація

Освітньо-професійна програма: Кібербезпека

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм

Проєктна група

Гарант:

  • кандидат технічних наук, доцент Барибін Олексій Ігорович

Члени групи:

  • доктор технічних наук, професор Крижановський Володимир Григорович
  • кандидат технічних наук, доцент Загоруйко Любов Василівна

Детальніше за посиланням: 

Профайли науково-педагогічних працівників

Барибін Олексій Ігорович

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: основним напрямом наукової діяльності є проблеми тестування на проникнення та тестування програмного забезпечення

Бабаков Роман Маркович

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності:  теорія цифрових автоматів, методи оптимізації пристроїв керування, САПР цифрових систем

Ткаченко Віра Сергіївна

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: наукові інтереси пов’язані з дослідженням магнітних властивостей наноструктур

Загоруйко Любов Василівна

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: немає

Крижановський Володимир Григорович

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: дослідження фізичних процесів у електронних та радіотехнічних пристроях з високим ККД, розробка нових активних та пасивних пристроїв НВЧ з поліпшеними

Чернов Дмитро Вікторович

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: високоефективні перетворювачі енергії (підсилювачі та автогенератори) ВЧ на НВЧ діапазонів

Лозинська Людмила Федірівна

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: педагогіка, методика викладання іноземних мов

Ветров Олег Станіславович

Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: механіка, комп’ютерні науки

Крикун Іван Григорович

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія випадкових процесів, стохастичні диференціальні рівняння, математичне моделювання

Антонов Юрій Сергійович

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: програмування та розробка програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем, експертні системи, комп’ютерний зір, робототехніка, автоматизовані,DB, IoT

Ротштейн Олександр Петрович

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: нечітка логіка, нейронні мережі, генетичні алгоритми, надійність систем, обчислювальний інтелект, машинне навчання