Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується наступними напрямками: всебічний розвиток та використання інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Ключовими напрямками навчально-методичної роботи за освітньою програмою “Сучасні інформаційні технології та програмування” є:
• централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);
• інформаційні системи підтримки прийняття рішень;
• архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);
• розробка програмного забезпечення.

Загалом випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.

В.о. завідувача кафедри

Бабаков Роман Маркович

к.т.н, доцент, в.о. завідувача кафедри прикладної математики та теорії систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління була створена одночасно з відкриттям у м. Донецьку державного університету — у вересні 1965 року і на початку свого існування була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР — новоствореного Донецького наукового центру.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Сучасні інформаційні технології та програмування» (СО «Бакалавр»)