Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій і кафедри диференціальних рівнянь і диференціальної геометрії. Таким чином, її історія складається з історій кожної з цих кафедр.

В.о. завідувача кафедри

Горбань Юлія Сергіївна

к.ф.-м.н., в.о. завідувача кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедру математичного аналізу і теорії функцій (МАТФ) було засновано у січні 1966 р. Першим завідувачем кафедри був член-кореспондент АН УРСР Г.Д. Суворов.

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика» (СО «Бакалавр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика» (СО «Магістр»)