Обрати сторінку

Наукова діяльність кафедри

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедри (пріоритетні наукові напрями, наукові партнери, наукові доробки, держбюджетні/ініціативні науково-дослідні тематики, наукові школи)

Науково-дослідна робота кафедри радіофізики та кібербезпеки спрямована на вирішення питань, які стосуються техніки та електроніки надвисоких частот, моделювання та експериментального дослідження складних електродинамічних структур, підсилювачів та автогенераторів з великим коефіцієнтом корисної дії, пристроїв силової електроніки. Здійснюється пошук рішень щодо побудови пристроїв та систем Інтернету речей. Особлива увага приділяється питанням кібербезпеки; охорони інформації в різних інформаційних системах, зокрема, медичних; тестуванню інформаційно-комунікаційних систем та програмного забезпечення за критеріями здатності протистояти загрозам інформаційної безпеки.

Викладачі кафедри співпрацюють із відомими зарубіжними науковцями задля висвітлення та обговорення результатів наукових досліджень: М. Казимирчук (США), А. Гребеніков (Велика Британия), П. Колантоніо (Італія).

Держбюджетні та ініціативні наукові теми, які розробляються на кафедрі, пов’язані з тематикою електроніки НВЧ, розробкою нових пристроїв силової електроніки та пристроїв телекомунікацій.

Дослідження, які стосуються пристроїв з високим ККД, здійснюються вже більше 20 років під керівництвом проф. Крижановського В.Г. та його учнів.

Конференції, семінари

Кафедра регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, зокрема MIKON, UkrMiCo, TCSET. Викладачі кафедри входять до складу програмних комітетів цих конференцій та виступають рецензентами наукових статей.

Наукові гуртки

На кафедрі радіофізики та кібербезпеки працюють студентські наукові гуртки:

  • «Мікроконтролери та їх застосування у кібербезпеці» під керівництвом доц. Загоруйко Л.В.
  • «Ризик-орієнтоване управління інформаційною безпекою» під керівництвом доц. Барибіна О.І.