Обрати сторінку

Історія кафедри

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Історія кафедри

Кафедра радіофізики та кібербезпеки поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр, які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля на збереженні та підвищенні якості підготовки фахівців Це кафедри радіофізики та фізики нерівноважних процесів, метрології та екології ім. І.Л. Повха.

Викладачі та співробітники кафедр з моменту їхнього створення успішно поєднували навчальний процес та наукову роботу.

Так на кафедрі радіофізики в різні роки напрямами наукових та науково-педагогічних досліджень була фізика явищ надвисокочастотного діапазону, фізичні властивості перспективних для радіоелектронної промисловості матеріалів, засоби

оптоелектронних інформаційних технологій. Ці напрями реалізовувалися під керівництвом завідувачів кафедри Шульги Володимира Гавриловича (1969-1974 рр.), Шепілова Миколи Олександровича (1974-1974 рр.), Пицюги Володимира Григоровича (1991-1998, 2000-2004 рр.), Забольцького Віталія Арсеновича (1999 р.), Данилова Володимира Васильовича (2004-2016 рр.).

На кафедрі фізики нерівноважних процесів, метрології та екології широке визнання на міжнародному рівні отримали результати робіт за таких напрямів: зниження гідродинамічного опору в турбулентних потоках; турбулентний обмін в стратифікованих течіях; імпульсні і хвильові процеси в гідродинаміці; гідродинаміка і тепломасоперенос в металургійних технологіях; розробка первинних вимірювальних перетворювачів, інформаційно-вимірювальних і управляючих систем для вивчення турбулентних потоків. Ці та інші дослідження були започатковані та провадилися з 1965 першим завідувачем кафедри Повхом Іваном Лукичем, член-кореспондентом АН УРСР, професором, доктором технічних наук, заслуженим діяч науки і техніки України, після 1987 року професором, д.т.н. Ступіним Олександром Борисовичем, а з 2013 року професором, д.т.н. Білоусовим В’ячеславом Володимировичем.

Під час перехідних процесів з осені 2014 по літо 2017 обов’язки завідувачів кафедр виконували Крижановський В.Г., Барибін О.І., Ліпінський О.Ю.

З квітня 2018 року завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук Барибіна Олексія Ігоровича.