Обрати сторінку

Акредитація спеціальності

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Акредитація спеціальності 125 “Кібербезпека”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології».
Спеціальність: 125 «Кібербезпека».
Освітня програма: «Кібербезпека».