Кафедри

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій та кафедри диференціальних рівнянь і диференціальної геометрії Здійснює підготовку фахівців спеціальності “Математика”.

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Здійснює підготовку фахівців в галузі «Інформаційні технології» за напрямами: «Прикладна математика» та “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Сучасні інформаційні технології та програмування”).

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій

Здійснює підготовку фахівців спеціальностей “Прикладна математика” та “Математика”. Наукові напрями — розробка математичних методів дослідження міцності і стійкості тонкостінних конструкцій при впливі різних силових і теплових полів, деформування та стійкість руху тіл з рідиною.

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р. кафедра готує спеціалістів за напрямами політологія, публічна політика та адміністрування, які є новими для Вінниччини. Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри стали проблеми влади і демократії, брендингу територій і прогнозування політичних процесів, філософські і теоретичні аспекти сучасної політики, посткомуністичні трансформації і демократизація.

Кафедра журналістики

Кафедра журналістики філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса – випускова кафедра спеціальності «Журналістика».
З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». 2005 року власне й було засновано кафедру журналістики.
Протягом періоду свого існування кафедра встигла зайняти впевнені позиції у вітчизняному та науковому просторі, підготувати багато висококласних фахівців у галузі медіа, створити собі сталий позитивний імідж в Україні та за її межами. З жовтня 2014 року кафедра журналістики ДонНУ імені Василя Стуса здійснює свою освітню та наукову діяльність у місті Вінниця, куди було евакуйовано Донецький національний університет через збройне захоплення його в Донецьку бойовиками так званої ДНР.