Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Сохацький Федір Миколайович

доктор фізико-математичних наук, доцент


Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


У 1978 р. закінчив Вінницький державний педінститут, тепер університет;

У 2000 р. закінчив Академію державного управління при Президентові України.

У 1986 р. захистив дисертацію на звання кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 ‘‘математична логіка, алгебра і теорія чисел’’ на тему ‘‘Про розклади операцій за допомогою безповторних суперпозицій’’,

В 2001 році отримав атестат доцента кафедри алгебри і методики викладання математики.

У 2008 році захистив дисертацію на звання доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 ‘‘ алгебра і теорія чисел’’ на тему ‘‘Асоціати та розклади багатомісних операцій’’

У 2015 році, будучи проректором з науки та міжнародних відносин університету ‘‘Україна,’’ на запрошення уряду США відвідав 5 штатів з питань інклюзивної освіти. Є почесним громадянином міста Пенсікола (США, штат Флоріда). 
Працює на посаді професора кафедри прикладної математики.

Викладає курси: ‘‘Оборотні багатомісні функції’’, ‘‘Дискретна математика’’, ‘‘Методологія і організація наукової діяльності’’.

Основні напрями наукових досліджень:

  • класифікація та розв’язування функційних рівнянь на оборотних двомісних та багатомісних функціях, тобто на квазігрупах.
  • класифікація тотожностей на квазігрупах та описання відповідних многовидів квазігруп.
  • латинські квадрати, куби та гіперкуби, їх продовження та ортогональність.
  • абстрактні характеристики класів алгебр багатомісних операцій.
  • описання та класифікація квазігруп малого порядку і їх застосування в криптографії.
  • ортогональність багатомісних операцій.
  • класифікація розкладів багатомісних операцій.

Засновник та керівник наукової української математичної школи “Багатомісні оборотні функції”. Має захищених 5 кандидатів фізико-математичних наук. Керує освітньо-науковою діяльністю студентів та аспірантів.