Бондаренко Сергій Васильович

Бондаренко Сергій Васильович

Посада: в.о. завідувача кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат політичних наук.

[email protected]

Освіта: у 2009 році закінчив магістратуру Донецького національного університету, спеціальність «політологія». З 2014 по 2017 рік аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса. У грудні 2017 року здобув науковий ступень кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Тема дисертації – «Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави».

Автор більше 20 наукових публікацій пов’язаних з дослідженнями інформаційної політики держав, інформаційного напряму політики захисту національних інтересів, брендингу територій.

Викладає дисципліни: «Аналітичні та інформаційні жанри», «Теорія масової комунікації», «Інформаційна політика та безпека»

РЕЗЮМЕ

Бондаренко Сергій Васильович, в.о. завідувача кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат політичних наук.

Працює на кафедрі журналістики з 2014 року. З 20 серпня 2019 року призначений на посаду в.о. завідувача кафедри. У 2009 році закінчив магістратуру Донецького національного університету, спеціальність «політологія». З 2014 по 2017 рік аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса. У грудні 2017 року здобув науковий ступень кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Тема дисертації – «Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів».

Сфера наукових інтересів: інформаційна політика держав світу, стратегічні та урядові комунікації, інформаційна безпека, теорія масової комунікації, вплив ЗМІ на суспільно-політичні процеси, соціально-комунікаційні інститути та прикладні технології.

Є випускником програми «Community Connection» Уряду США на тему «Громадська журналістика» (2010 рік). З 2010 року очолює аналітичний центр «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ». З 2012 по 2019 рік був керівником групи з моніторингу ЗМІ Донецької області Інституту демократії ім. Пилипа Орлика. З 2015 по 2016 рік – регіональний представник Інституту масової інформації у Вінницькій області.

Працював керівником прес-центру Донецького національного університету імені Василя Стуса (2014-2017 рік), викладачем кафедр журналістики (2014-2016 рік), політології та державного управління (2015-2017 рік). З 20 серпня 2019 року виконує обов’язки завідувача кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса.

Володіє українською, російською, англійською мовами.

Перелік основних наукових праць:

 1. Бондаренко С. В. Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави. Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні: монографія / авт. колектив: Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, та ін. Вінниця, 2019. С. 95-115.
 2. Sergii Bondarenko, Tetyana Nagornyak & Mykola Polovyi Modern Information Models of the National Interests’ Protection Policy of the World Countries. European Journal of Transformation Studies, 2018. Vol. 6, No. 1. P.44-552.
 3. Бондаренко С. В. Інформаційний компонент політики брендингу територій в умовах нелінійних процесів. Політичне життя, 2017. № 1–2. С. 21–26.
 4. Бондаренко С. В. Інформаційно–комунікаційна політика Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.:   С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.); НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. Одеса : Фенікс, 2017. Вип. 59. С. 109–120.
 5. Bondarenko S. V. Informational direction of policy on protecting national interests of territory under conditions of nonlinear processes: theoretical and methodological framework. Політичне життя, 2017. № 3. С. 11–20.
 6. Бондаренко С. В. Засоби масової комунікації у нелінійних суспільно–політичних процесах. Збірник наукових праць професорсько–викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015–2016 рр., 2017. С. 133–135.
 7. Бондаренко С. В. Інформаційний компонент політики брендингу територій в умовах нелінійних процесів. Політичне життя, 2017. № 1–2. С. 21–26.
 8. Бондаренко С. В. Формування державної інформаційної політики України в медіасфері. Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / За ред. О.В.Тараненко. Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД», 2016. С. 118–128.
 9. Бондаренко С. В. Політика брендингу територій як конструювання реальності // Політичне життя, 2016. № 1–2. С. 7–11.
 10. Бондаренко С.В. Політика брендингу територій як конструювання реальності. Політичне життя, 2016. № 1-2. С. 7–11.
 11. Bondarenko Sergii Eurointegretion Policy Crisis in the Donetsk Ares : Information Aspect. European Journal of Transformation studies, 2014. Vol. 2, No. 1. P. 57–65.
 12. Бондаренко С. В. Бренд «Україна» у ракурсі світових рейтингів після парламентських виборів 2012 року. Гілея : науковий вісник, 2013. № 71. C. 844–847.
 13. Бондаренко С. В. Государственная информационная политика России и Украины в контексте национальной безопасности: основы и принципы формирования. Youth World Politic, 2013. № 4. С. 112–118.
 14. Бондаренко С. В. Місце соціального інжинірингу в політиці брендингу територій. Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія, 2012. Вип. 20, Т. 20, №9/2. С.103–107.
 15. Бондаренко С. В. Бренд «Україна» у ракурсі світових рейтингів після парламентських виборів 2012 року. Гілея : науковий вісник, 2013. № 71. C. 844–847.
 16. Нагорняк Т. Л., Бондаренко С. В. Брендинг територій: спроба аналізу засад дослідження. Історичні і політологічні дослідження, 2012. № 2. С.282–288.