Зайцева Еліна Євгенівна

Зайцева Еліна Євгенівна

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Прикладна математика». Отримала звання кандидата технічних наук, захистивши дисертацію на тему «Методи і моделі оперативно-диспетчерського управління рухом кар’єрного автомобільного транспорту» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Викладає студентам фізико-технічного факультету курси з прикладної криптології та окремих розділів криптографії.

Наукові публікації

1. Використання системного аналізу для оптимізації управління транспортною системою/ К.В. Меркулова, Е.Є. Зайцева – Проблеми інформаційних технологій. – №1(22). – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 111-122.
2. Зайцева Е.Є. Визначення досяжності та керованості в дискретно-безперервних системах / Е.Є. Зайцева, В.І. Бессараб, А.О. Воропаєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Випуск 22 (200). – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – С. 17-22.
3. Зайцева Е.Є. Інформаційна технологія управління рухом кар’єрного автотранспорту / Е.Є. Зайцева, В.Я. Воропаєва, І.П. Долгіх // Науковий вісник Чернівецького університету Серія: «Комп’ютерні системи та компоненти», 2013 – Том4, Вип.4 – C. 69-73.
4. Зайцева Е.Є. Оптимальне управління в лінійних Max-Plus системах / Е.Є. Зайцева, В.В. Поцепаєв // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – 2015. – № 1(28)’2015. – С. 72-79.
5. Математичні основи та технології системного аналізу : навчальний посібник [Навчальний посібник] / [Ю.Є. Коляда, К.В. Меркулова, Е.Є. Зайцева та ін.] – Маріуполь: МДУ, 2017, 142 с. (власний внесок – 30 сторінок, глава 2 «Теорія графів»).
6. Захист інформації в телекомунікаційних системах і мережах: навчальний посібник [Навчальний посібник] / Воропаєва В.Я., Зайцева Е.Є., Поддубняк В.Й., Турупалов В.В., Шебанова Л.О, Шестак І.В. (гриф МОН № 1/11-19480 від 18.12.12)