Конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення

 

Конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення

 

Шановні студенти!

Відповідно до розпорядження №14 від 20.08.2019 року оголошено конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення факультету математики та інформаційних технологій за такими спеціальностями:

• Прикладна математика, 2 курс СО «Бакалавр» денної форми навчання – 2 вакантних місця;

• Математика, 4 курс СО «Бакалавр» денної форми навчання – 1 вакантне місце;

• Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 4 курс СО «Бакалавр» денної форми навчання – 2 вакантних місця;

• Прикладна математика, 2 курс СО «Магістр» денної форми навчання – 1 вакантне місце;

• Комп’ютерні науки, 2 курс СО «Магістр» денної форми навчання – 1 вакантне місце.

Переведення здійснюється за конкурсом, визначальним критерієм якого є успішність.

Успішність здобувача вищої освіти визначається рейтинговим балом, розрахованим у порядку та у спосіб, що передбачені чинними Правилами призначення академічних та соціальних стипендій в Університеті.

Здобувачам вищої освіти, які входять до переліку осіб, що мають право на отримання соціальних стипендій згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1045, рейтинговий бал помножується на соціальний коефіцієнт – 1,05.

Студенти мають написати заяву на ім’я в.о. декана, надати копію залікової книжки та інші документи для отримання соціального коефіцієнту протягом 14 днів з дня наступного за днем розміщення оголошення конкурсу на Переведення.

Дата проведення засідання Комісії факультету – 4 вересня 2019 року.

Контактні дані деканату для довідок: +380432508939, [email protected]

Контактні дані студентської ради для довідок: +380432508939, [email protected]