Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Штовба Сергій Дмитрович

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій


ORCID: orcid.org>>
Google scholar: scholar.google.com>>
Web of Science: publons.com>>
Scopus: www.scopus.com>>


1993, інженер-електронік-конструктор-технолог. Закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання та технологія електронно-обчислювальних засобів».
1997, кандидат технічних наук за спеціальністю «Математичне моделювання в наукових дослідженнях»;
2001, “Complex Systems Summer School – Складні системи” Інститут Санта Фе та Центральний Європейский Університет, Будапешт, Угорщина, 4 тижні;
2002, доцент кафедри комп’ютерних систем управління;
2005, ICCL Summer School “Logic-Based Knowledge Representation – Логічне представлення знань” Дрезденський технічний університет, Німеччина, 2 тижні;
2006, ICCL Summer School “Knowledge Structures – Структури знань”, Дрезденський технічний університет, Німеччина, 2 тижні;
2010, доктор технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології»;
2011, професор кафедри комп’ютерних систем управління;
2015, стажування за програмою Erasmus Mundus, проєкт Backis, Університет Монпельє та НДІ Агрономії та довкілля (Irstea Montpellier), Франція, 1 місяць;
2015, ICCL Summer School “Reasoning – Міркування”, Дрезденський технічний університет, Німеччина, 2 тижні;
З 2020 р. професор кафедри комп’ютерних наук та інформаціних технлогій ДонНУ імені Василя Стуса. Кар’єра у Вінницькому національному технічному університеті: професор (2007 р.), докторант (2003 р.), доцент (2001 р.), старший викладач (1998 р.), заступник декана (1997 р.), молодший науковий співробітник (1996 р.), аспірант (1993 р.).

Викладає дисципліни: Методи штучного інтелекту, Нечіткі множини та системи, Методологія та організація наукових досліджень, Аналіз даних.
Основні напрями наукових досліджень:
застосуванням інтелектуальних технологій (нечіткої логіки, генетичних і мурашиних алгоритмів, методів ройового інтелекту) для вирішення прикладних завдань в наступних областях:

  • оцінювання і забезпечення надійності та якості функціонування людино-машинних систем;
  • технічна, медична та освітня діагностика;
  • експертні системи і системи підтримки прийняття рішень;
  • оптимізація на графах;
  • виявлення закономірностей в експериментальних даних;
  • наукометрія.

Науковий керівник таких держбюджетних та госпдоговірних тем:

  • 2017–2019, Ідентифікація прихованих залежностей в онлайнових соціальних мережах на основі методів нечіткої логіки та комп’ютерної лінгвістки;
  • 2015, Інформаційна технологія багатокритеріального синтезу нечітких баз знань;
  • 2013, Прогнозування споживання природного газу індивідуальними абонентами.
  • 2011-2013, Ідентифікація багатофакторних залежностей на основі гібридних нечітких моделей.

Професійна активність:

  • член спецради Д 05.052.01 із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» (з 2010 р.);
  • член галузевої експертної ради «Інформаційні технології» НАЗЯВО (2019-2020 рр.);
  • член редколегій наукових журналів «Вісник Вінницького політехнічного інститута» (з 2010 р.), «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» (з 2012 р.) та «Exponenta Pro: математика в приложениях» (2002 – 2003 рр.).;
  • ведучий розділу Fuzzy Logic Toolbox на www.matlab.ru та www.matlab.exponenta.ru (2003 – 2008 рр.), компанія SoftLine.

Відзнаки:

  • знак «Відмінник освіти України», 2017 р.;
  • грант Президента України докторам наук віком до 45 років, 2015 р;
  • лауреат Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2003 – 2005 рр. та 1995 – 1997 рр.);
  • почесні грамоти МОНУ за відмінну організацію другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Системи управління та автоматики» (2002, 2001, 2000 рр.).

Автор понад 170 публікацій, в том числі: 3 монографии, 7 навчальних посібників, понад 130 статей, 23 статі в базі Scopus.