Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики

Шевченко Володимир Павлович

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, Герой України


ORCID: orcid.org >>

Scopus: www.scopus.com >>

Web of Knowledge: app.webofknowledge.com >>


У 1962 р. закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського держуніверситету. З 1968 року діяльність Володимира Павловича пов’язана з університетом. У Донецькому державному університеті (нині – Донецький національний імені Василя Стуса) він завідував кафедрою теоретичної і прикладної механіки, був деканом математичного факультету, проректором із навчальної роботи. В 1986 році став ректором ДонДУ, і протягом 1986-2010 років В.П. Шевченко очолював університет.

Докторську дисертацію захистив у 1982 році. У 1995 році В.П. Шевченка обрано академіком НАН України. В 2006 році присвоєне звання Героя України.
На поточний момент Володимир Павлович Шевченко виконує обов’язки завідувача кафедри прикладної математики факультету інформаційних і прикладних технологій.

Основні напрями наукових досліджень:

    • механіка деформівного твердого тіла (статичні та динамічні задачі механіки тонкостінних конструкцій);
    • механіка руйнування.

Науковий керівник держбюджетних тем:

    • розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних оболонок та пружних твердих тіл з рідиною при дії різного виду динамічних навантажень (0119U100042, 2019-2021 рр);
    • розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій при дії різного виду статичних та динамічних навантажень (0116U002522, 2016-2018 рр.);
    • розробка моделей і методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під впливом силових і температурних полів (0113U001528, 2013-2015 рр.).

Головний редактор наукового фахового видання «Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки» (по 2019 р.).

Член редакційної колегії журналу «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України».

Науковий доробок ученого складає понад 150 друкованих праць, у тому числі п’ять навчальних посібників, колективних монографій: «Механіка композитів» («Концентрація напряжений»), «Граничные интегральные уравнения в теории пластин и оболочек», «Задачи термоупругости тонких оболочек с разрезами».

Ученим підготовлено 4 докторів та 16 кандидатів наук.