Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Сергієнко Сергій Петрович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій


ORCID: orcid.org>>
Google scholar:www.scopus.com>>


У 1979 р. закінчив фізичний факультет Донецького державного (тепер – національного) університету. У листопаді 1990 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.02 – «Фізика твердого тіла» в спецраді Донецького державного університету.

З 1979 р. по теперішній час працює на кафедрі радіофізики та кібербезпеки ДонНУ на різних посадах. Зараз на посаді доценту.

Викладає дисципліни: «Апаратні та програмні засоби захисту інформації», «Системи вводу виводу інформації в комп’ютерні системи», «Електрорадіо вимірювання».

Основні напрями наукових досліджень:

    • Випадкові сигнали, шуми, радіометричні вимірювання;
    • Технології 3Д зображень, псевдо голографічні системи;
    • Технічний захист інформації;
    • Магнітні явища.

Автор 5 авторських свідоцтв і патентів на корисну модель ,  40 наукових праць