Обрати сторінку

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій

Наталіна Наталія Олегівна

кандидат політичних наук, доцент кафедри журналістики та соціальних комунікацій


ORCID: orcid.org>>
Google scholar: scholar.google.com>>


У 2006 р. отримала ступінь магістра політології у Донецькому національному університеті (тепер – ДонНУ імені Василя Стуса). У травні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2021 р.  – докторант кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса.

З березня 2022 р. по теперішній час працює на кафедрі журналістики та соціальних комунікацій ДонНУ імені Василя Стуса (на посаді доцента).

Викладає курси: «Паблік рілейшнз та медіа-комунікації», «Стратегічні комунікації», «Політичний дискурс (політична культура)».

Основні напрями наукових досліджень:

  • політична суб’єктність
  • безсуб’єктність політики
  • формування нового світопорядку
  • інституційні трансформації
  • символічний політичний простір
  • групи інтересів та масові рухи

З 2021 року працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси»  (тема роботи – «Політична безсуб’єктність як тренд формування сучасного світового порядку»). Наукові дослідження зосереджені насамперед на питаннях політичної суб’єктності, трансформації складних політичних систем, а також політичної комунікації в мережевому суспільстві.

Має майже 20 років практичного досвіду у сфері політичного консалтингу, зв’язків із громадськістю та медіа-комунікацій.