Факультет інформаційних і прикладних технологій

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ

ВАКАНТНИХ  МІСЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Шановні студенти!

Відповідно до розпорядження №13 від 08 лютого 2020 року оголошено конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення факультету інформаційних і прикладних технологій за такими спеціальностями:

  • 052 Політологія, 2 курс СО «Бакалавр» денної форми навчання – 1 вакантне місце;
  • 052 Політологія, 2 курс СО «Бакалавр» заочної форми навчання – 1 вакантне місце;
  • 052 Політологія, 4 курс СО «Бакалавр» заочної форми навчання – 3 вакантних місця;
  • 111 Математика, 1 курс СО «Магістр» денної форми навчання – 1 вакантне місце;
  • 113 Прикладна математика, 1 курс СО «Магістр» денної форми навчання – 2 вакантних місця.

 

Переведення здійснюється за конкурсом, визначальним критерієм якого є успішність.

Успішність здобувача вищої освіти визначається рейтинговим балом, розрахованим у порядку та у спосіб, що передбачені чинними Правилами призначення академічних та соціальних стипендій в Університеті.

Здобувачам вищої освіти, які входять до переліку осіб, що мають право на отримання соціальних стипендій згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1045, рейтинговий бал помножується на соціальний коефіцієнт – 1,05.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних місць державного замовлення студентам необхідно написати заяву на ім’я в.о. декана, надати копію залікової книжки та інші документи для отримання соціального коефіцієнту у деканат ФІПТ (600-річчя, 21, каб. № 403) з 10.02.2020 по 24.02.2020.

Дата проведення засідання Комісії факультету – 25 лютого 2020 року.

Контакти для довідок:

Деканат факультету інформаційних і прикладних технологій:

тел.: +380 (432) 50-89-39, +380 (97) 138-89-79

e-mail: [email protected]

Голова студентської ради факультету інформаційних і прикладних технологій О.І. Гук-Сатайкін:

тел.: +380 (432) 50-89-39

e-mail: [email protected].ua