Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Осмоловська Анна Олександрівна

Доктор філософії за спеціальністю 052 «Політологія», старший викладач кафедри політології та державного управління за сумісництвом, директор навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу


ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8795-8910


У 2012 році закінчила історичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю “Міжнародні відносини”, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра міжнародних відносин та перекладача з іноземної мови.

Рівень володіння англійською мовою “С” за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) підтверджений сертифікатом міжнародного зразка Aptis.

З 2016 по 2019 рік працювала у відділі міжнародних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса.

У 2017 році вступила до аспірантури Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю 052 “Політологія”.

З 2019 року працює на кафедрі політології та державного управління.

У 2021 році успішно захистила дисертацію на тему «Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 року».

З 2021 року очолює навчально-науковий інститут розвитку академічного потенціалу в ДонНУ імені Василя Стуса. Є координатором Інформаційного центру ЄС при ДонНУ імені Василя Стуса, що діє за підтримки Представництва ЄС в Україні.

Неодноразово брала участь у програмі Erasmus+, проєктах Британської Ради в Україні, Американських рад з міжнародної освіти, є координатором міжнародного проєкту CIVICA for Ukraine.

У якості старшого викладача викладає курси: «Політичні інститути та процеси», «Прикладний політичний аналіз і прогнозування», «Політологія».

Основні напрями наукових досліджень:

  • міжнародні відносини;
  • інформаційна політика;
  • імідж держав.