Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Неприцька Тетяна Іванівна

Кандидат політичних наук, доцент.

(07.06.1986 р., м. Вінниця, Вінницька область).


ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4186-4246

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=5QazVpQAAAAJ&hl=uk

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=20#search


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2007 році за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)”. Присвоєно кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови та зарубіжної літератури. Також, у 2008 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та присвоєно кваліфікацію Магістр з адміністративного менеджменту. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій Раді Д 26.236.01 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та отримала ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 – політична культура та ідеологія.

З 2014 року працює на кафедрі політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса. Вчене звання доцента кафедри філологічних і суспільних наук було присвоєно 28 квітня 2015 року.

Викладає курси:

  • Політичний дискурс сучасності
  • Політологічний мовний практикум
  • Демократія: від теорії до практики
  • Псефологія
  • Політологія

Частину курсів викладає англійською мовою.

Головні напрями наукових досліджень:

  • політична культура
  • мовна політика держави
  • інформаційна політика
  • політична відповідальність
  • виборчі процеси та технології

Автор понад 80 наукових публікацій в Україні та Польщі, в тому числі однієї монографії.