Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Іванницька Ольга Павлівна

Ольга Павлівна Іваницька, доктор історичних наук, професор.

(народилася на мальовничій Теребовлянщині).


ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5512-1542

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TLBy8zIAAAAJ


У 1973 році закінчила з відзнакою повний курс історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 1974 року асистент кафедри історії України цього ж університету.

У 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1982 по 2002 рік старший викладач, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1997 році захистила докторську дисертацію на тему «Франкістська Іспанія. 1939-1975 роки» і цим започаткувала сучасну вітчизняну історичну іспаністику та наукову школу іспаністики.

З 2002 по 2008 рік доцент, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету.

 

З 2008 року професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбмнського.

З 2014 року професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса, з 2019 року – професор кафедри політології та державного управління цього ж університету.

Ольгою Павлівною підготовлено і опубліковано п’ять монографій з історії Іспанії, шість навчальних посібників з новітньої історії та зовнішньої політики країн Європи та Америки, історії міжнародних відносин, регіональних підсистем міжнародних відносин й десятки наукових статей та методичних посібників. Вона є членом спеціалізованої вченої ради та редколегій низки наукових видань.

Під її керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій.

Іваницька Ольга Павлівна досліджує історію Іспанії ХХ століття, складаючи життєписи іспанських королів та політиків.