Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики

ТРОФИМЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА

кандидат фізико-математичних наук, заступник завідувача кафедри


ORCID:  orcid.org >>
Google scholar:  scholar.google.com.ua >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


Закінчила Донецький національний університет в 2007 році. Закінчивши аспірантуру, продовжила працювати в університеті на кафедрі математичного аналізу і теорії функції, а згодом – на кафедрі математичного аналізу і диференціальних рівнянь. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01. Математичний аналіз на тему «Теореми про середнє для поліаналітичних функцій та їх узагальнень». 2017-2019 – учений секретар науково-дослідної частини ДонНУ імені Василя Стуса. З 2018 року – представник жінок-математиків України в асоціації жінок-математиків Європи. З 2019 року – заступник завідуючого кафедри прикладної математики.

Стипендiат Кабiнета Мiнiстрiв України для молодих учених (2014-2015 рр.)

Переможець в номінації «Кращий молодий учений» з природничих наук в університетському конкурсі (2014 р.,2015 р., 2017 р.).

Переможець у номінації «Улюблений викладач факультету математики та інформаційних технологій» (2017 р.). 

Грантовий призер в рамках участі у всесвітніх конгресах та міжнародних конференціях, проектах (Чехія, Польща, Німеччина, Бразилія, Австрія, Греція (Erasmus+), Іспанія).

Викладає курси: математичний аналіз, вища математика, топологія, інтегральні перетворення
Основні напрями наукових досліджень:

  • гармонічний аналіз
  • поліаналітичні функції
  • теореми про середнє
  • сферичні перетворення.

Автор більше 25 наукових публікацій.