Обрати сторінку

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Довбня Катерина Миколаївна

Доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій


ОRCID: orcid.org>>
Google Scholar: scholar.google.com>>
Scopus: www.scopus.com>>
профайл: rang.donnu.edu.ua>>


Закінчила Донецький державний університет в 1980 році за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація «Математик».

Навчалась в аспірантурі та докторантурі університету за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

 

Викладає дисципліни: «Методи обчислень», «Нелінійні процеси та моделі», «Методологія та організація наукових досліджень», «Комп’ютерно-математичне моделювання в сучасних інформаційних технологіях».
Напрямки досліджень:

    • розробка методів розв’язку мішаних задач
    • теорії оболонок
    • методи обчислень
    • нелінійні процеси та моделі 
    • комп’ютерно-математичне моделювання

Опубліковано більше 100 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних наукових фахових видань. Приймала участь у більше ніж 50 наукових та науково-технічних конференціях.