Обрати сторінку

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Антонов Юрій Сергійович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент


ORCID: orcid.org >>
Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Web of Science: publons.com>>
Scopus: www.scopus.com >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


У 2002 р. закінчив математичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Прикладна математика» спеціалізація «Комп’ютерне математичне моделювання.» У травні 2006 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.02.04 – «Механіка деформованого твердого тіла» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету.

З 2002 по 2006р. працював на кафедрі теорії пружності та обчислювальної математики ДонНУ. З 2006 по 2014 працював на кафедрі інформаційних технологій ДонДУУ. У 2013 отримав вчене звання доцента.

З жовтня 2014 року працював доцентом кафедри теорії пружності та обчислювальної математики ДонНУ м.Вінниця. У подальшому кафедру було перейменовано у кафедру комп’ютерно-математичного моделювання та веб технологій. У вересні 2017 був переведений на посаду доцента кафедри прикладної математики та теорії систем управління.
З лютого 2016 року займався підготовкою студентських команд для участі у ACM ICPC.

З жовтня  2018 року керівник студентського гуртка «Комп’ютерно математичне моделювання та програмування».

З вересня 2020 тренер мережевої академії Cisco Networking Academy.

Викладає дисципліни: «Програмування», «Комп’ютерні мережі та основи інтернет технологій», «Розробка клієнт серверних систем», «Технології та спеціалізовані мови програмування», «Комп’ютерна безпека», «», «».
Основні напрями наукових досліджень:

    • інформаційні та експертні системи
    • бази даних
    • автоматизовані системи контролю знань
    • комп’ютерний зір
    • інформаційна та комп’ютерна безпека

Автор 6 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми: «Комп’ютерна система тестування Antonov Students Test System (A.S.T.S.)», «Online Enrollee Registration System», «EDBO UploadSystem», «Система обліку навантаження викладача», «EDBO Synchronization System», «Students Transfer And Restore Subsystem».

Автор 1 навчального посібника, 1 конспекта лекцій, 5 методичних рекомендацій, більше30 наукових праць.

З 2012 по 2014 роки консультант з технічних питань приймальної комісії ДонДУУ.

З 2016 по 2018 науково-технічне консультування щодо використання веб-сервісів ЄДБО у приймальній комісії ДонНУ.