Кафедра інформаційних систем управління

Анісімова Ольга Миколаївна

завідувач кафедри інформаційних систем управління, доктор економічних наук, професор

 

І. ОСВІТА, НАУКОВІ СТУПЕНІ, ЗВАННЯ

Науковий ступінь – доктор економічних наук зі спеціальності – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності» з 2013 р.)

Вчене звання – професор кафедри економічної теорії з 2014 р

Академік академії соціального управління зі спеціальності соціальна політика з 2011 р.,академік Академії економічних наук з 2014 р.

Освіта: Донецький державний (з 2011 – національний, з 2016 – імені Василя Стуса) університет, математичний факультет. Спеціальність.«Математик. Викладач», з 1995 р.

Теми дисертацій:

кандидатська – «Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку» (2004).

докторська – «Формування конкурентоспроможності промислових підприємств на зовнішніх ринках» (2012).
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 17 років

ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
01.09.1995 р. 31.08.1996 р. – асистент кафедри вищої математики;
01.12.1999 р. 31.08.2002 р. – асистент кафедри економічної теорії;
01.09.2002 р. 01.01.2005 р. – старший викладач кафедри економічної теорії;
02.01.2005 р. 08.03.2005 р. – в.о. доцента кафедри економічної теорії;
09.03.2005 р. 28.09.2005 р. – доцент кафедри економічної теорії;
29.09.2005 р. – 26.12.2006 р. – в.о. завідувача кафедри економічної теорії;
27.12.2006 р. – 27.12.2011 р. – доцент, завідувач кафедри економічної теорії;
03.01.2012 р. – 30.11.2012 р. – доцент, завідувач кафедри економічної теорії;
01.12.2012 р. – 27.02.2015 р. професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Донецький національний університет імені Василя Стуса
28.02.2015 29.02.2016 – в. о. завідувача кафедри інформаційних систем управління.
01.03.2016 до цього часу – завідувач кафедри інформаційних систем управління.

Ольга Миколаївна керує методичною роботою факультету математики та інформаційних технологій (з 2015 р. по сьогодні) та є членом Навчально-методичної ради Донецького національного університету імені Василя Стуса (з 2015 року до цього часу).

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керує підготовкою 3 аспірантів за спеціальністю 08.00.04 (Лаврентьєва Людмила Володимирівна, Московкіна Ірина Сергіївна, Горячова Наталя Володимирівна)

Під керівництвом Анісімової О. М. захистилось 7 кандидатів наук зі спеціальності 08.00.04 (Вітка Наталя Євгенівна 2010 р., Кравченко Марина Сергіївна 2012 р., Ілюхін Олексій Олександрович – 2013 р., Білоус-Сергєєва Світлана Олександрівна – 2013 р., Шикова Лілія Валеріївна – 2013 р., Щербіна Ольга Сергіївна – 2014 р., Шабельникова Євгенія Андріївна – 2015 р.).

З березня 2007 р по березень 2015 р. була вченим секретарем Вченої ради ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Анісімова Ольга Миколаївна постійно бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації(захист дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»):

з 2011 по 2015 рр. вчений секретар, у 2016 р. член спец. ради Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;

3 2013 по 2016 рр. член спецради К 17.051.08 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в ДВНЗ «Запорізький національний університет».

З грудня 2016 р є членом спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

Крім того, з 2008 р. є заступником головного редактора, з 2015 р. – членом редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», який є фаховим виданням з економіки; з 2015 року – членом редакційної комісії у фаховому виданні «Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки».

Має 120 публікації, з них 76 наукових статей у фахових виданнях, 4 статті у провідних наукових виданнях інших держав, 5 монографій. Протягом багатьох років вона є організатором Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій.

Профіль Google Scholar: https://goo.gl/dq2ipr

ІV. ДАНІ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Має грамоти та почесні грамоти:

• від ректора ДВНЗ «ПДТУ» за успішне керівництво науково-дослідною роботою студентів, за високі досягнення в педагогічній діяльності, за плідну наукову діяльність, видання збірника наукових праць, організацію та проведення міжнародних конференцій;

• від голови Жовтневої райадміністрації Маріупольської міської ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу навчання та виховання студентської молоді;

• від газети «Бухгалтерський облік» в номінації – «Улюбленому викладачу», «За вагомий професіоналізм та вагомий особистий внесок у консолідацію освіти, науки та бізнесу»;

• та подяку від навчально-методичного центру Маріупольської міської ради за підготовку юних економістів до Всеукраїнської олімпіади з економіки та зайняті призові місця.

• Подяка від ректора ДонНУ імені Василя Стуса за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю у 2015/2016 навчальному році (2016 р)

• Подяка від голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Коровія та Голови Вінницької обласної ради Анатолія Коровія за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2017 р);

• Диплом І ступеня від ректора ДонНУ імені Василя Стуса за найвищі досягнення у науковій, інноваційній, навчально-методичній, організаційній, виховній діяльності, високі професійні показники та значний внесок у підвищення рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса на державному та міжнародному рівнях (2017 р).