Обрати сторінку

Кафедра інформаційних систем управління

Щербіна Ольга Сергіївна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри кафедри інформаційних систем управління


ORCID: orcid.org >>
Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


В 2006 році вступила на перший курс економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», який закінчила у 2011 році, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

В 2008 році закінчила Дванадцяту Міжнародну літню економічну школу, яка проходила за сприянням Донецького національного технічного університету, Донецької Торгово-промислової палати, Британської Ради в Україні, консалтингової компанії «Внєшконсалт», має сертифікат.

З грудня 2011 р. по жовтень 2014 р. навчалася в очній аспірантурі Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» з відривом від виробництва на кафедрі економічної теорії.

З жовтня 2011 р. по лютий 2015 р. працювала в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»: стажистом-дослідником кафедри інноватики та управління; асистентом кафедри економічної теорії за сумісництвом; страшим викладачем кафедри економічної теорії за сумісництвом; старшим викладачем кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності.

В 2019 році закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», кваліфікація ступінь вищої освіти магістр.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем управління.

З 28.02.2015 по теперішній час працює в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на посаді доцента кафедри інформаційних систем управління.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 6 років 8 місяців.

Кандидат економічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено 10 жовтня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 12.052.02 при Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем управління присвоєно у 2019 р.

З 2015 р. по 2019 р. була секретарем вченої ради факультету математики та інформаційних технологій, з 2019 р. по теперішній час є секретарем вченої ради факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса.

З 2018 р. є членом-кореспондентом Академії економічних наук України.

Викладає дисципліни: «Інформаційні ресурси», «Інформаційні системи бізнесу», «Управлінське консультування», «Інформаційні системи управління персоналом», «Рекламний менеджмент», «Інформаційні війни і безпека інформації».

Основні напрями наукових досліджень:

    • економіка підприємства
    • управління
    • інформаційні системи і технології
    • інформаційна безпека
    • інше

Має більше 80 публікацій, з них 1 монографія, 1 наукова стаття у виданні, що включено до наукометричної бази Web of Science, 15 статей у фахових виданнях.