Обрати сторінку

Кафедра інформаційних систем управління

Ковальска Леся Андріївна

д-р іст. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем управління


ORCID:  orcid.org >>
Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


Ковальська Леся Андріївна закінчила історичний факультет Донецького національного університету в 2003 році та отримала диплом зі спеціальності «Історія», кваліфікація магістр історії.

Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 27.00.02 – документознавство, архівознавство. 26.12.2019 у спецраді Д 26.165.01 (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)

Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 11 років 7 місяців.

Викладає дисципліни: «Ділове спілкування та адміністрування»,  «Архівознавство», «Організація держапарату України»,  «Організація референтської та офісної діяльності»; «Інформаційно-аналітична діяльність».

Основні напрями наукових досліджень:

    • Архівознавство
    • Документознавство
    • Джерелознавство
    • Історія України

За період роботи на посаді професора в ДонНУ імені Василя Стуса опубліковано: дві монографії, 35 статей у фахових виданнях, з яких 4 статті у зарубіжних виданнях, 11 статей у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Index Copernicus та 3 статті у РІНЦ; 9 навчально-методичних посібників, з яких 1 з Грифом МОН України; взяла участь у 20 конференціях, з яких 13 міжнародних (з них 6 закордоном), 4 всеукраїнські та 3 університетські.

За час науково-педагогічної роботи підготовлено та видано дев’ять навчально-методичних посібників, серед яких посібник з Грифом МОН України і електронний навчально-методичний посібник.