Обрати сторінку

Кафедра інформаційних систем управління

Анісімова Ольга Миколаївна

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління


ORCID: orcid.org >> 
Google scholar: scholar.google.com.ua >> 
Scopus: www.scopus.com >> 
Профайл: rang.donnu.edu.ua >> 


У 1995 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Математика»; кваліфікація спеціаліста: Математик. Викладач.  
У 2019 році здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність «Інформаційна бібліотечна та архівна справа», освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 
З 28.02.2015 по теперішній час працює в Донецькому національному університеті (м. Вінниця) на посаді завідувача кафедри інформаційних систем управління. 

 
 

Кандидат економічних наук з 2004 р. Дисертацію захистила 16 квітня 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами на тему «Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку». 
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2006 р. 
Доктор економічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила 12 жовтня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування конкурентоспроможності промислових підприємств на зовнішніх ринках». 
Вчене звання професора кафедри економічної теорії присвоєно у 2014 р. 
З березня 2007 р по березень 2015 р. була вченим секретарем вченої ради ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 
З березня 2011 р. по березень 2015 р. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
З 2011 р. є академіком Академії соціального управління, з 2014 р. є академіком Академії економічних наук. 
З грудня 2016 р. по грудень 2019 року була членом спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

Викладає дисципліни: «Основи економіки інформаційних систем», «Діловодство», «Інформаційні системи менеджменту», «Інформаційні системи стратегічного менеджменту», «Комунікації в управлінській діяльності», «Документаційна та інформаційна підтримка стратегічного управління»  

Основні напрями наукових досліджень: 

    • інформаційні системи
    • комунікації
    • конкурентоспроможність
    • інновації

Активно займається науковою роботою зі студентами та аспірантами. Під її керівництвом щорічно студенти посідають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та захистилось 7 кандидатів наук зі спеціальності 08.00.04. 
Має 120 публікацій, з них 76 наукових статей у фахових виданнях, 4 статті у провідних наукових виданнях інших держав, 5 монографій. 
Протягом багатьох років вона є організатором Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. 
Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 21 рік.