Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Дудатьєв Андрій Веніамінович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій


ORCID: orcid.org>>
Googlescholar: scholar.google.com>>
Профайл: rang.donnu.edu.ua>>


У 1984 році закінчив факультет автоматики та обчислювальної техніки Вінницького політехнічного інституту.

В 2000 році захистив кандидатську дисертацію у Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів».

У 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри захисту інформації.

З 2002 року по теперішній час – доцент кафедри захисту інформації ВНТУ.

2017 рік- 2021 рік за сумісництвом доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки ДонНУ імені Василя Стуса.

2021 рік – по теперішній час за сумісництвом доцент кафедри інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

Викладає дисципліни: «Комплексні системи захисту інформації:проектування, впровадження супровід», «Основи кібербезпеки та національної безпеки».

Основні напрями наукових досліджень:

    • Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем;
    • Моделювання складних систем;
    • Технології інформаційного  протиборства.

Автор  монографії, більше 80 наукових праць,  зокрема статей у фахових наукових виданнях, та таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та WebofScience. Автор навчально-методичних пособників з захисту програмного забезпечення та захисту мереж.