Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Чальцева Олена Михайлівна

Доктор політичних наук, доцент.

(29.03.1972 р., м.Горлівка, Донецька область).


ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3922-7619
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0DN1E8sAAAAJ
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=23#search


Закінчила Донецький державний університет у 1994 р. за спеціальністю “Історія”. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Історик, викладач історії». З 1994 – 98 рр. навчалась в аспірантурі Донецького державного університету. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій Раді Донецького державного університету зі спеціальності 07.00.02 Всесвітня історія.

Докторська дисертація захищена у 2018 р. зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси  в Інституті держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України (м.Київ).

З 1999 р. працює на кафедрі політології ДонНУ. Вчене звання доцента було присвоєно 21 жовтня 2004р. З 2004 – 2017 рр. працювала на посаді доцента кафедри.. З 2017 – завідувач кафедри політології та державного управління.

 

Викладає курси: «Компаративістика», «Методологія політичної науки», «Світова політика», «Публічна політика та державне управління», «Політологія».

Головні напрями наукових досліджень:

  • публічна політика
  • компаративістика
  • світовий політичний процес
  • трансформаційні політичні системи
  • політична культура
  • якість освіти

Член редакційної колегії фахового журналу з політичних наук «Політичне життя», рецензент в багатьох журналах. Член спеціалізованої вченої ради К 11.051.13 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Експерт Національного агентства з якості вищої освіти України за спеціальністю 052 Політологія, 032 Історія та археологія.

Засновник та керівник наукової школи з публічної політики. Має 2 захищених кандидатів наук.

Має понад 150 наукових публікацій і навчально методичних праць в Україні, Чеській республіці, Польщі, Росії, в тому числі дві монографії.