Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Барибін Олексій Ігорович

к.т.н, доцент кафедри інформаційних технологій


Scopus: www.scopus.com>>
ORCID: orcid.org>>
Google scholar: scholar.google.com>>
Профайл: rang.donnu.edu.ua>>


У 2005 р. закінчив фізико-технічний факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Механіка рідини, газу та плазми» в спецраді Київського інституту гідромеханіки НАН України.

З 2008 по 2014 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2014 року і дотепер працює на посаді доцента кафедри радіофізики та кібербезпеки.

З 2014 по 2019 рр. виконував обов’язки заступника декана фізико-технічного факультету

З 2017 по 2019 рр. займав посаду завідувача кафедри радіофізики та кібербезпеки.

З 2019 по 2020 рр. виконував обов1язки декана фізико-технічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Експерт Національного агентства з питань якості вищої освіти за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та 125 Кібербезпека.

Викладає дисципліни: «Філософія інформаційних технологій» (англ. мовою), «Управління ризиками інформаційної безпеки», «Тестування на проникнення» (англ. мовою).

Основні напрями наукових досліджень:

  • тестування на проникнення
  • забезпечення якості програмного забезпечення

Автор та співавтор

  • 1 монографії,
  • 3 публікацій у виданнях Scopus,
  • 17 статей у фахових виданнях,
  • 4 патентів на корисну модель,
  • 8 навчально-методичних робіт (навчальні посібники, конспекти лекцій тощо).

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі “Інформаційні технології” спеціальності “Кібербезпека”. Наказ ректора Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна № 171а-2 від 23.04.2019 р.

Співавтор сертифікатної освітньої програми для співробітників ПД Кіберполіції України Підвищення кваліфікації з напряму «Кібербезпека» (2018-2019 рр) в частині навчальної дисципліни «Основні методології цифрової криміналістики», 15 кредитів.