Чорнодон Мирослава Іванівна

Чорнодон Мирослава Іванівна

Посада: доцент кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

[email protected]

Освіта: У 2009 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Журналістика» та здобула кваліфікацію бакалавра журналістики. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію магістр журналістики. З 2011 року по 2015 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок та чоловіків в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики).

Викладає дисципліни: «Теорія журналістики (Вступ до спеціальності)», «Теорія журналістики (Основи журналістики)», «Теорія і методика журналістської творчості», «Журналістські жанри (Художньо-публіцистичні жанри)», «Реклама і PR».

Чорнодон Мирослава Іванівна, доцент кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 Працює на кафедрі журналістики з 2019 року. У 2009 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Журналістика» та здобула кваліфікацію бакалавра журналістики. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію магістр журналістики. З 2011 року по 2015 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 року по 2016 р. працювала на посаді асистента кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок та чоловіків в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики). З 2017 року по 2019 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Сфера наукових інтересів: гендерні дослідження у засобах масової інформації, медіаграмотність, новітні жанри в журналістиці, реклама та зв’язки з громадськістю.

Член редакційної колегії збірника наукових праць з журналістики «Журналістика й мистецтво слова» (протягом 2017 – 2019 р.р.).

Керівник студентської проблемної групи «Студентські соціальні проекти» (« Stud. soc. project»).

Авторка понад 40 наукових публікацій та двох навчально-методичних посібників: «Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетинг і брендинг» (2018), «Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетингові комунікації» (2019).

Член Національної спілки журналістів України.

 

Перелік основних наукових праць:

1.Чорнодон М.І. Визначення поняття жінка на сторінках сучасної жіночої періодики (на прикладі всеукраїнського журналу «Жінка» та регіонального журналу «Вінничанка») / М. Чорнодон. // Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення і майбуття : матер. міжн. студ. наук.-практ. конф. / [наук. ред. В. Корнєєв, упоряд. В. Загороднюк]. — К. : Інститут журналістики, 2011. — С. 136 – 139.

2.Чорнодон М. І. Тарас Шевченко – Ликера Полусмак (на основі матеріалів періодичних видань «Жінка», «Високий замок», «День») / М. Чорнодон. // Шевченкознавчі студії : матер. наук. конф. / [ред. колег. Г. Ф. Семенюк,Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін.] — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 — С. 159 –163.

3.Чорнодон М. І. Духовне призначення жінки / М. Чорнодон. // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матер. наук. конф. / [ред. колег. : О. І. Криворучко, протоієрей Холодюк Георгій, Ю. А. Зінько,  І. М. Романюк, В.О. Гандзюк, Л. С. Бровчак]. — Вінниця, 2012. — С. 51 – 53.

 1. Чорнодон М. І. Особливості гендерного контенту сучасних регіональних видань для жінок в Україні / М. Чорнодон. // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матер. міжнар. студ. наук.- практ. конф. / [наук. ред. В. Корнєєв, упоряд. Г. Сухаревська]. — К. : Інститут журналістики, 2012. — С. 142 – 150.

5.Чорнодон М. І. Духовне життя чоловіка та жінки у сучасному суспільстві / М. Чорнодон // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матер. наук. конф. / [ред. колег. : О. І. Криворучко, протоієрей Холодюк Георгій, Ю. А. Зінько,     І. М. Романюк, Л. С. Бровчак]. — Вінниця, 2012. — С. 42 – 44.

6.Чорнодон М. І. Визначення гендерних концептів «жінка» та «чоловік» на сторінках сучасної періодики в Україні // М. І. Чорнодон. // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. ― (Серія: Соціальні комунікації). — Запоріжжя, 2012. — С. 106 – 111.

7.Чорнодон М. І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок в Україні / М. Чорнодон // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення» / [М. П. Присяжний, Я. І. Табінський, Н. О. Войтович]. — Львів, 2012. — С. 32 – 34.

8.Чорнодон М. І. Висвітлення концепту «жінка» на сторінках сучасної української періодики / М. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. ст. / за заг. ред., упоряд. В. О. Гандзюк. — Вип. 4. — Вінниця, 2012. — С. 66 – 73.

9.Чорнодон М. І. Визначення концепту «жінка» на сторінках сучасної періодики для жінок в Україні / Чорнодон Мирослава //  Журналістика  : науковий збірник / за ред. Н. М. Сидоренко — Вип. 11 (36). — К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. — С. 154 – 159.

 1. Чорнодон М. І. Гендерна духовність: стереотипізація образів / М. Чорнодон // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матер. наук. конф. / [ред. колег. : О. І. Криворучко, протоієрей Холодюк Георгій, Ю. А. Зінько, І. М. Романюк, Л. С. Бровчак]. — Вінниця, 2013 — С. 90 – 93.

11.Чорнодон М. І. Гендерний фактор в історичному дискурсі / М. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. ст. / за заг. ред., упоряд. В. О. Гандзюк. — Вип. 5. — Вінниця, 2013. — С. 54 – 60.

 1. Chornodon M. I. The theoretical basis of the study of gender factor in modern journalism / M. I. Chornodon // Zwiastowac. Nauki i praktyki. — Bydgoszcz, 2013. — С. 9 – 12.

12.Чорнодон М. І. Гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок в Україні / Чорнодон Мирослава //  Журналістика  : науковий збірник / за ред. Н. М. Сидоренко — Вип. 12 (37). — К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. — С. 170 – 176.

13.Чорнодон М. І. Особливості концепту «чоловік» на сторінках сучасних періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні / Чорнодон Мирослава // Образ : щорічний науковий збірник / голова редкол. В. Різун, гол. ред.               Н. Сидоренко — Вип. 14. — К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. — С. 40 – 47.

 1. Chornodon M. I. Theoretical and methodical aspects of study of gender conceptual (example of modern media) / M. I. Chornodon // Zbior raportow naukowych. Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku. — Zakopane, 2013. — С. 45 – 48.
 2. Чорнодон М. І. Гендерні концепти: багатогранність гендерних образів / М. І. Чорнодон // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матер. наук. конф.Вип. 1. Вінниця, 2014. С. 100  – 106.
 3. Чорнодон М. І. Гендерний фактор в історичному дискурсі / М. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. ст. / за заг. ред., упоряд. В. В. Борецький. — Вип. 6. — Вінниця, 2014. — С. 54 – 59.

17.Чорнодон М. І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок в Україні / М. Чорнодон // «Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення» / [М. П. Присяжний, Я. І. Табінський, Н. О. Войтович]. – Львів, 2015. – С. 32–34.

18.Чорнодон М. І. Теоретичні засади дослідження гендерної концептосфери в площині медіа / Мирослава Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. ст. / за заг. ред., упоряд. В. М. Каленич. – Вінниця, 2016. – Вип. 8. – С. 77–87.

19.Chornodon M. I. Gender concepts: diversity of gender image // Zbior raportow naukowych. Projekty naukowe. – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – С. 38–41.

20.Chornodon M. I. Gеnder orientation of modern media / M. I. Chornodon  // Путь науки : международ. ж-л. – Волгоград : Научное обозрение, 2016. – № 11 (21) – С. 127–129.

21.Чорнодон М. Концептуальні особливості гендерних категорій у сучасній рекламі / М. І. Чорнодон // Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі: матер. Всеукраїн.  наук.-практ. конф. – К. : Інститут журналістики, 2017. – С. 169 – 174.

 1. Чорнодон М. Концептуальне сприйняття образу жінки на сторінках сучасних періодичних видань в Україні / М. І. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова: зб. наук. стат. – Вип. 9. – Вінниця : ФОП Корзун Д.  Ю., 2017. – С. 57 – 64.
 2. Chornodon M. Modern gender roles: look young people / M. I. Chornodon // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej.  – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2017. – P. 11 – 16.
 3. Чорнодон М. Визначення гендерних номінацій на основі аналізу гендерно маркованої періодики / Мирослава Чорнодон // Modern problems of improve living standards in a globalized world. – Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky, 2017. – P. 367 – 374.

25.Чорнодон М. Визначення гендерних номінацій на основі аналізу гендерно маркованої періодики / Мирослава Чорнодон // Modern problems of improve living standards in a globalized world. – Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk , 2018. – P. 366 – 374.

26 Чорнодон М. Відображення гендерних образів, ролей і стереотипів в ЗМІ / М. І. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова: зб. наук. стат. – Вип. 10.  – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – 252 с.

27.Чорнодон М. І. Особливості гендерних концептів у сучасній теле-рекламі  // Zbior artykulow naukowych  recenzowanych. Science, research, development.  – Warszawa : Diamond trading tour, 2018. – p. 33–37.

 1. Чорнодон М. Концептосфера сучасної гендерно маркованої періодики: психолінгвістичний аспект дослідження / М. Чорнодон., В. Гандзюк // Психолінгвістика: зб. наук. стат. (пройшла рецензію, рекомендовано до друку, (Web of Science).
 2. Чорнодон М. І. Гендерні псевдоуявлення у сучасних засобах масової інформації / М. І. Чорнодон // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – Вінниця, 2018.– С. 94–98.

30.Чорнодон М. Сучасні гендерні стереотипи у мас-медіа / М. Чорнодон // Засоби масової інформації та комунікації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (березень). – Буча, 2019. – С. 96 – 100.