Обрати сторінку

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій

Чорнодон Мирослава Іванівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та соціальних комунікацій


ORCID: orcid.org>>
Google scholar:scholar.google.com>>
Профайл: rang.donnu.edu.ua>>


У 2009 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Журналістика» та здобула кваліфікацію бакалавра журналістики. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію магістр журналістики. З 2011 року по 2015 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок та чоловіків в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики).

З 2011 року по 2016 р. працювала на посаді асистента кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок та чоловіків в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики). З 2017 року по 2019 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2019 року  – доцент кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

Викладає дисципліни: “Основи теорії журналістики”, “Реклама і піар”, “Журналістські жанри”, “Методологія та організація наукових досліджень”.

Основні напрями наукових досліджень:

    • гендерні дослідження у засобах масової інформації;
    • медіаграмотність;
    • новітні жанри в журналістиці;
    • реклама та зв’язки з громадськістю;
    • брендинг та реклама в медіа.

Авторка понад 40 наукових публікацій та двох навчально-методичних посібників: «Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетинг і брендинг» (2018), «Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетингові комунікації» (2019).

Член Національної спілки журналістів України.