Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Доктор політичних наук, професор.

(29.11.1972 р.н., м. Макіївка Донецької області).


ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6416-5774

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=XRhgmmMAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Web of Science: www.researcherid.com/rid/AAY-7523-2020

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=148#search


У 1995 р. закінчила історичний факультет Донецького державного (тепер – національного) університету. У грудні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1999 р. по теперішній час працює на кафедрі політології та державного управління ДонНУ (на посаді професора). У січні 2014 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 01.09.2014 р. по 01.09.2015 р. виконувала обов’язки декана історичного факультету. З 01.01.2016 р. – проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій ДонНУ імені Василя Стуса. 25.02.2016 р. отримала вчене звання професора. З 01.09.2019 – перший проректор ДонНУ імені Василя Стуса.

Член спеціалізованих вчених рад для разового захисту дисертацій та заступник Голови Донецькому національному університеті імені Василя Стуса Д11.051.13. Експерт Національного агентства з якості вищої освіти України за спеціальністю 052 Політологія.

Викладає курси: «Політичні процеси та інститути», «Прикладний політичний аналіз і прогнозування», «Методологія та організація наукових досліджень».

Основні напрями наукових досліджень:

  • прикладні політичні практики;
  • прикладний політичний аналіз і політичне прогнозування;
  • практики брендингу територій;
  • дискурсивні і семіотичні виміри сучасної політики;
  • моделювання соціально-політичних процесів;
  • реформування вищої освіти України;
  • управління закладами вищої освіти;
  • якість вищої освіти.

Практична діяльність в якості експерта і консультанта провадиться в полі формування і реалізації брендингових, інформаційних та іміджевих стратегій персон, установ і територій. Автор чотирьох тематичних всеукраїнських шкіл публічної політики та адміністрування та інших практико-орієнтованих програм LLL.

Головний редактор наукового, фахового з політичних наук журналу «Політичне життя». Гостьовий редактор іноземного наукового фахового з політичних наук видання «European Journal of Transformation». Член редакційних колегій фахових журналів «Актуальні проблеми політики», «European political and law discourse», «European Journal of Transformation», «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки», «Studia Politologica Ucraino-Polona» та ін.

Засновник та керівник наукової школи з прикладної політології та політичного брендингу. Має захищених 2 докторів і 10 кандидатів політичних наук. Керує освітньо-науковою діяльністю аспірантів та докторантів.

Автор 3 монографій, 2 підручників з Грифом МОН України, словників і довідників, близько 200 наукових праць