Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Нескородєва Тетяна Василівна

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій


ORCID:  orcid.org>>
Google scholar:  scholar.google.com>>
Scopus: www.scopus.com>>  www.scopus.com>>
Researcher ID: publons.com>> 
Профайл:  rang.donnu.edu.ua>>


У 1993 р закінчила математичний факультет Донецького державного (тепер – національного) університету. Отримала кваліфікацію «Математик. Викладач».

З 1997 по 2001 рік працювала в Донбаській національній академії будівництва та архітектури. З 2001 по 2019 рік працювала (на посаді доцента) на кафедрі математики та математичних методів в економіці економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

В 2008 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». У 2012 присвоєне вчене звання доцента кафедри математики та математичних методів в економіці.

З 2019 року по теперішній час ‑ завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (кафедра інформаційних технологій в 2019-2020 н.р.) факультету інформаційних і прикладних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

Викладає курси: «Сучасні методи програмування», «Прикладні інформаційні технології», «Комп’ютерно-математичне моделювання в сучасних ІТ», «Статистичне навчання».

Основні напрями наукових досліджень:

    • інтелектуальні технології аналізу даних;
    • проектування СППР аудиту;
    • економіко-математичне моделювання;
    • теорія ймовірностей та математична статистика.

Автор близько 80 наукових праць, зокрема статей у фахових наукових виданнях, та таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та Web of Science. Автор навчально-методичних пособників з економіко-математичного моделювання, економетрики, оптимізаційних методів та моделей.