Кафедра інформаційних технологій

Нескородєва Тетяна Василівна

 

Завідувач кафедри Інформаційних технологій

 

У 1993 р закінчила Донецький державний університет, отримала кваліфікацію «Математик. Викладач математики».

В 2008 при спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

У 2012 присвоєне вчене звання доцента кафедри математики та математичних методів в економіці.

Автор близько 80 наукових праць, зокрема статей у фахових наукових виданнях, та таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних.

 1. Нескородєва Т.В. Методика моделирования проблем аудита синтетического учета в информационных технологиях обработки информации и управления. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2015, № 2 (72) – С. 155 – 158. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, ELibrary INSPEC, Google Scholar, Cite Factor, Word Cat та ін.).
 2. Нескородєва Т.В. Методика формирования обобщенной функциональной структуры многомерных преобразований данных синтетического учета расходов предприятия в информационной технологии аудита. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2016, № 3 (77) – С. 62–70. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, ELibrary INSPEC, Google Scholar, Cite Factor, Word Cat та ін.)
 3. Нескородева Т.В. Методика множественно-формального представления предметной области аудита. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 61 (1103). – С. 66–74. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Word Cat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory).
 4. Нескородева Т.В. Методика моделирования проблем аудита аналитического учета в информационных технологиях автоматизированной обработки информации и управления. Системи обробки інформації: зб. наук. пр. Харк. ун-т. Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків: № 8 (138), 2015 – С. 133 – 138. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Google Scholar.)
 5. Нескородева Т.В. Методика моделирования проблем аудита первичного учета в информационных технологиях обработки информации и управления. Системи обробки інформації: зб. наук. пр. Харк. ун-т. Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків: № 1 (138), 2016 С. 169–175. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Google Scholar.)
 6. Нескородева Т.В. Методология создания и применения информационной технологии обобщенного многомерного анализа данных синтетического учета по направлениям преобразований подчиненным предпосылкам бухгалтерского учета. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 37 (1209). – С. 46–53. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2079 0023. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Word Cat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory та ін.).
 7. Нескородева Т.В. Методика формализации обобщенного полиальтернативного трехмерного прямого анализа данных синтетического учета расходов как основы информационной технологии аудита. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 59 (1168). – С. 46–54. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2079 0023. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Word Cat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory та ін.).
 8. Нескородева Т.В. Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме аналитического учета СППР аудита верхнего уровня. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 55 (1276). – С. 31–38. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Word Cat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory та ін.).
 9. Нескородева Т.В. Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 15 (1272). – С. 58–64. (фахове видання, індексується в НБД Index Copernicus, Word Cat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory та ін.).
 10. Нескородева Т.В. Постановка елементарних задач аудиту передумови положень бухгалтерського обліку в інформаційній технології системи підтримки рішень. Сучасні інформаційні системи 2019. Т3., № 1 –– С. 48–54. ISSN 25522 9052 (doi: 10.20998/2522-9052.2019.1.08).

Автор навчально-методичних пособників з економіко-математичного моделювання, економетрики.

 1. Христиановский В. В., Нескородева Т.В., Полшков Ю.Н. Экономико-математические методы и модели: практика применения в курсовых и дипломных работах., 2012, 325 с.
 2. Христиановский В. В., Нескородева Т.В., Щербина В. П. Лабораторный практикум по курсу «Эконометрия» (с применением программы MS Excel): учебное пособие для студентов экономических специальностей Донецк: ДонНУ, 2013. 210 с.
 3. Христіановський В.В., Нескородєва Т.В. Тестовые задания текущего и итогового контроля по курсу «Экономико-математическое моделирование» для студентов экономических специальностей. Методические указания. – Донецк: ДонНУ. – 2012. – 72 с.
 4. Христиановский В. В., Нескородєва Т.В., Щербина В. П., Буркина Н.В. Контрольные задания по курсам “Экономико-математическое моделирование”, “Оптимизационные методы и модели”, “Эконометрия”. Донецк: ДонНУ, 2013. – 100 с.
 5. Христіановський В.В., Нескородєва Т.В., Щербина В.П. Контрольні завдання з курсу «Економетрія» (із застосуванням програми MS Excel): Навчально-практичний посібник – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – 52 с.

Під керівництвом Нескородєвої Т.В. студентами опубліковано 3 фахові статті та близько 30 тез конференцій різного рівня.

Навчальна робота проводиться по наступних дисциплінах:

Сучасні методи програмування.

Прикладні інформаційні технології.

Комп’ютерно-математичне моделювання в сучасних ІТ.

Нагороджена 2-ома грамотами ДонНУ імені Василя Стуса. Перша грамота – за вагомі успіхи в науковій діяльності. Друга грамота – за сумлінну та плідну працю, вагомий внесок у розвиток економічної освіти.